Support

FÖR BJUCKA PED
Har du frågor eller har du väntat mer än 20 minuter på bekräftelsen eller din asset?

- Logga in och kika direkt på https://keymaster.fivem.net/asset-grants.
- Refresha sidan. Starta om din router osv.
- Ditt köp bör dyka upp som "BjuckaVX" (X= version, tex V1).

Du kommer behöva logga in med dit Discord-konto här i webbutiken för att kunna handla -  välj mail vi ska skicka invite-länken till. 

Du måste inte joina min server - men för få hjälp är det ett krav. Min kanal spammar inte @everyone utan man väljer själv i #välj-notiser vad man vill bli pingad om. 

En bot i min server ger dig automatiskt rollen du behöver för att skapa tickets i min server när ditt köp gått igenom. Fungerar det inte så pinga en mod. 

- #frågpr för alla frågor gällande design och support. 

- #köpfrågor för alla frågor relaterade till ditt köp (för att få @Kund rollen).


SÅ INSTALLERAR DU

1. Dra in mappen "BjuckaV1.1 i din /stream mapp på din Fivem-server.
2. Starta om servern
3. Connecta och logga in på servern. Välj eller skapa din karaktär.
4. Öppna din ped-meny och välj a_m_m_farmer_01. Beroende på vilket script du har för att komma åt pedmenyn så kan detta skilja sig i vardera fall. Vanliga commands är /changeped, /kpedchange 1, /skin.
5. Om ovan inte fungerar så behöver du ett script för att kunna byta till ped. Detta är inget som omfattas av denna support utan vi hänvisar till forumet hos cfx.re. Du är själv ansvarig att tillgodose att din server har det som krävs.


DE VANLIGASTE FELEN SOM GÖR ATT SPELET KRASCHAR ELLER ATT BJUCKA INTE LOADAR IN KORREKT  

1. Fel cfx.re konto
Du har köpt pedden på ditt cfx.re konto från min butik
- men Patreon keyn och ägaren till servern där du installerade peden är på ett annat cfx.re konto.

Detta kommer göra att spelet kraschar eller att du får felmeddelanden när du väljer pedden.

Lösning:

1. Gå in på keymaster.fivem.net. Tryck på purchased assets. För över Bjucka till det cfx.re konto som har patreon key till servern.

2. Ta bort pedden från servern om ni installerat den. 

3. Ladda hem och installera om pedden från rätt keymaster-konto. Pedden MÅSTE ligga i stream folder.

4. Starta om servern.


2. Gammal FXServer version.
Detta betyder att din server inte är uppdaterad till rätt version och kan därför inte läsa av en Escrow-skyddad produkt (krypterad som förhindrar leaks osv).

Detta kommer ge felmeddelanden som detta

5ff3d3e6d36c20dc549e2511169e8a5c469fe7d3.png


Lösning:

1. Du behöver förstå hur man hanterar en Fivem-server. 

2. Här är vad du behöver ha koll på, samt genomföra:

- Vanliga commands: https://docs.fivem.net/docs/server-manual/server-commands/#sv_enforcegamebuild-build

- Hur du gör praktiskt för att uppdatera: 

https://forum.cfx.re/t/update-fivem-server/241474

3. Följ instruktionerna genom att förstå ovan. 

4. Har du gjort allt rätt så bör problemet vara löst. Har du gjort fel så kvarstår problemet - gå till punkt 5. 

5. Gör om punkt 1.
ÖVRIGA FEL

FRÅGA: Jag får "Error parsing script" / "Failed to load"

SVAR: 

- Din server är troligen inte uppdaterad. Se till att du minst har version 5181. 


FRÅGA: Jag får "Lack the required entitlement to use <resource>"

SVAR: 

- Testa att starta om servern och se till att din serverlicensnyckel är korrekt. Om du köpte resursen på fel konto kan du överföra den till ett annat konto på keymaster.


FRÅGA: Jag får "Failed to verify protected resource" 

SVAR: 

- Filerna blev möjligen skadade under överföringen. Se till att dolda filer kopieras; .fxap-filen i en skyddad resurs måste inkluderas. Vissa FTP-program hoppar över dessa filer.


FRÅGA: Det står något om "fel key" 

SVAR:

- Du kan endast använda produkten på den server du har i ditt cfx.re konto du kopplade i webbutiken (med en patreon-key). För att installera och få pedden att fungera på en annan server kan du flytta pedden till kontot som har servern via keymaster.fivem.net